TOP RAZPISI NOVE GORICE

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2017   Sofinancira se upravičene stroške promocijskih aktivnosti podjetij,

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2017

 

Sofinancira se upravičene stroške promocijskih aktivnosti podjetij,  ki se udeležijo sejma, organizirajo poslovne konference, dogodke in razstave doma ali v tujini. Podjetja na tak način predstavljajo sebe in svoje delovanje.

Upravičenci (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) morajo imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 in največ 20 zaposlenih.

Višina razpoložljivih sredstev je 20.000 EUR.

Razpis je odprt do 15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest

 

Sofinancira se zaposlitve oseb, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje  – Območna Enota Nova Gorica, najmanj en mesec pred oddajo vloge in spada v ciljno skupino iskalcev prve zaposlitve, ki ustreza stopnji izobrazbe brezposelne osebe.

Podjetje mora imeti sedež dejavnosti ali poslovno enoto na območju MO Nova Gorica, najmanj tri mesece pred oddajo vloge. Imeti mora tudi najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas (upošteva se tudi status s.p. ali direktor enoosebne družbe, ki je  hkrati lastnik podjetja).

Višina razpoložljivih sredstev je 50.000 EUR.

Razpis je odprt do  15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2017

 

Sofinancira se  projekte inovacij (novost, nov pojav, zamisel, nov proizvod ali tehnološki postopek, nov izdelek…., ki prinaša novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, nižanja stroškov, dviganja ugleda podjetja ipd.).

Upravičenci (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) morajo imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 in največ 20 zaposlenih.

Višina razpoložljivih sredstev je 28.000 EUR.

Razpis je odprt do 15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2017

 

Sofinancira se nakup opreme, ki predstavlja začetno investicijo ali investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoja.

Začetna investicija  je investicija v materialna in nematerialna sredstva, povezana z ustanavljanjem novih obratov.

Investicija v razširjanje dejavnosti in razvoja pomenijo razširitev dejavnosti podjetja na nove proizvode, dodatne proizvode ali pa je investicija namenjena temeljnim spremembam v splošnem procesu proizvodnje in storitev.

Upravičenci (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) morajo imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 in največ 20 zaposlenih.

Višina razpoložljivih sredstev je 103.000 EUR.

Razpis je odprt do 15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Javni razpis za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij v letu 2017

 

Sofinancira se razvoj novih inovativnih podjetij,  ki niso ustanovljena več kot 24 mesecev od dneva oddaje vloge. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trga.

Upravičenci (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) morajo imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 in največ 20 zaposlenih.

Višina razpoložljivih sredstev je 22.000 EUR.

Razpis je odprt do 15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Javni razpis za spodbujanje prijav na mednarodne in državne vire – strateško razvojna partnerstva

 

Sofinancira se stroške prijav na mednarodne in državne razpise v strateško razvojna partnerstva povezanih podjetij. Namen je spodbuditi pripravo skupnih razvojnih projektov in okrepiti raziskovalno razvojno inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih subjektov.

Višina razpoložljivih sredstev je 22.000 EUR.

Razpis je odprt do 15.5.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Javni razpis za sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno- raziskovalne dejavnosti v MO Nova Gorica v letu 2017

 

Sofinancira se plačilo komunalnega prispevka investitorjem – zavezancem za plačilo komunalnega prispevka,  pri investicijah v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne  dejavnosti na območju MO Nova Gorica.

Višina razpoložljivih sredstev je 100.000 EUR.

Razpis je odprt do 17.11.2017, do 15. ure.

Več na povezavi.

 

Viri:

  • Spletna stran MO Nova Gorica
  • Podjetniški portal