Spremembe davčne zakonodaje 2017

V zadnjih mesecih letošnjega leta smo se soočili s paketom novosti davčne zakonodaje. Spremembe so zajele vse tri

V zadnjih mesecih letošnjega leta smo se soočili s paketom novosti davčne zakonodaje. Spremembe so zajele vse tri krovne davčne zakonodaje. V uradnih listih so bile objavljene novele Zakona o dohodnini,  Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in Zakona o davčnem postopku.

Zakon o davku od dohodka pravnih oseb zajema predvsem spremembe davčne stopnje  in spremembe pri davčno priznanih stroških in olajšavah. Stopnja davka se dviguje za dve odstotni točki in bo s 1.1.2017 znašala 19 %.

Zakon o dohodnini uvaja ugodnosti pri izplačilu delavcem za poslovno uspešnost, ki jo poznamo pod imenom trinajsta plača, božičnica… Dviguje se tudi prvi dohodkovni prag za upravičenost do dodatne splošne olajšave za 300 EUR.

Zakon o davčnem postopku pa z dvigom stopnje obresti pri samoprijavah,  inšpekcijskih nadzorih, odlogih in obročnih plačilih davčnih obveznosti poskuša spodbuditi davčne zavezance k dosledni poravnavi davčnih obveznosti.  Dodatno se postavljajo pravila izvršbe nad dohodki iz delovnega razmerja. Spet se vrača pet dnevni rok za plačilo prispevkov in davkov od izplačila dohodkov za določene prejemke. Kazenske določbe se  dopolnjujejo in na novo določajo.

Z letom 2017 je AJPES za namene javne statistike  in javne objave pripravil poenotene obrazce za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava. V bilančnih shemah bodo posebnosti le pri kapitalu in čistem poslovnem izidu.

Več na povezavi!