Računovodske storitve in svetovanje na področju računovodstva opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o, društva….), kakor tudi za samostojne podjetnike in druge zasebnike (notarje, odvetnike, zdravnike…).

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig ( glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev
 • vodenje analitičnih evidenc prihodkov, odhodkov
 • vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • obračun plač, vključno z evidencami v zvezi s plačami in poročanjem FURS-u in ZPIZ-u
 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb (podjemne pogodbe, avtorski honorarji….)
 • obračun davka na dodano vrednost
 • izdelava računovodskih izkazov (IPI, BS, IGK, IDT)
 • izdelava davčnih obračunov
 • računovodske analize poslovanja, periodična računovodska poročila po želji uporabnika
 • sprotna kontrola poslovanja in opozarjanje na morebitne nepravilnosti
 • poročanje Banki Slovenije
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • druge računovodske in svetovalne storitve

Želite informativni izračun cene računovodskih storitev?