Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register je bila spremenjena v lanskem letu, začne pa veljati s 1.4.2016. Sprememba zadeva podatke, ki se vpisujejo v sodni register in prilog, ki se morajo priložiti pri posamezni spremembi podatkov.

Vir: Uradni list


Za izplačila z datumom od vključno 1.1.2016 velja spremenjen režim evidentiranja REK obrazcev. Spremembe veljajo za dohodke, ki so izplačani v več delih in tako omogočajo, a ne bo več potrebna stornacija vseh dokumentov, ampak se bo vložil le manjkajoči REK obrazec, ne glede na datum izplačila.

Vir: FURS

1 12 13 14