S februarjem se širi nabor zavezancev, ki oddajajo obračune prispevkov za socialno varnost.

V uradnem listu 56/2017 je bil objavljen Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, ki se bo začel uporabljati 1.1.2018. Uvajajo se obrazci za naslednje skupine zavarovancev:

Za vse obračune velja, da morajo biti na portalu eDavki oddani do 15. v mesecu za pretekli mesec.  V skladu s 353.a členom ZdavP-2  obračun sestavi davčni organ in ga do 10. v mesecu vroči zavezancu na portal eDavki. Če obračuna do navedenega datuma ni na portalu, ga mora predložiti zavezanec. 


Evropska komisija je v začetku oktobra objavila načrte za najobsežnejšo reformo pravil EU v zadnjih 25 letih. Te spremembe naj  bi temeljile na dogovoru o štirih osnovnih načelih:

  • boj proti goljufijam:  Obračunavanje DDV tudi pri čezmejnem trgovanju med podjetji. Trenutno je ta promet oproščen plačila DDV;
  • točka “vse na enem mestu”: Enotni spletni portal pod enakimi pravili in enakimi upravnimi predlogami v domačem jeziku za izpolnjevanje davčnih obveznosti. Podobno, kot že sedaj velja pri e-storitvah;
  • večja doslednost: Uveljavljanje načela namembnosti kraja. Davek se bo plačeval v državi končne potrošnje in bo obračunan po stopnji, ki velja v tej državi.  Podobno, kot že sedaj velja pri e-storitvah;
  • manj birokracije: Poenostavljena pravila pri izdajanju računov. Prodajalci bodo pripravljali račune skladno s pravili svoje države. Rekapitulacijska poročila bodo nepotrebna.

Vlada je na svoji 138. seji na vprašanje Andreja Širclja pojasnila napovedane spremembe pavšalne obdavčitve. Izpostavlja se namreč problem naraščanja dela preko civilnih pogodb oziroma lažnih samozaposlitev. MDDSZ je za omejitev tega pojava pripravi dokument “Za dostojno delo”.  Med ostalimi predlogi reševanja problema se tako predlaga tudi ostrejši nadzor inšpekcijskih organov.

1 8 9 10 11 12 14