Koledar – kdaj in kaj lahko pričakujemo od ukrepov COVID-19

  10. maja se bo izplačal drugi del mesečnega temeljnega dohodka in prvo povračilo nadomestila plače delavcem na

 

10. maja se bo izplačal drugi del mesečnega temeljnega dohodka in prvo povračilo nadomestila plače delavcem na čakanju. Sledi obračun plače za mesec april, obračun in plačilo DDV. 10. junija pa še nakazilo zadnjega dela mesečnega temeljnega dohodka in povračilo nadomestil plače delavcem na čakanju.

*vloga za odlog plačila davkov za čas dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev (akontacija dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, davčni odtegljaji in davek na dodano vrednost)