• Vodenje ustreznih kadrovskih evidenc
  • Komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij (ZZZS – ZPIZ)
  • Ustrezna poročanja državnim organom
  • Vse postopke v zvezi z zaposlovanjem delavcev
  • Izdelava sklepov aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi
  • Izdelava aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi
  • Mesečni obračun plač
  • Zaposlovanje tujcev
  • Letna poročila državnim organom o obračunanih in izplačanih osebnih dohodkih

Želite informativni izračun cene računovodskih storitev?