Samozaposleni, ali lahko pričakujete 3000 EUR v treh mesecih od države?

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je bil v prejšnjem tednu sprejet v državnem zboru. Ta določa ukrepe na področju temeljnega mesečnega dohodka za samozaposlene in oprostitev plačila prispevkov. Zakon o interventnih ukrepih na področju plač (Uradni list RS, št. 36/20 – ZIUPP) določa ukrep odloga plačila prispevkov za mesec marec. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20 – ZIUJP) pa pravila glede plačil akontacij dohodka iz dejavnosti ter odlogov plačila davkov.

Odlog plačila prispevkov

Kako naj se samozaposlen odloči glede plačil davkov?

Mesečni temeljni dohodek – prvo nakazilo že 25. aprila 2020

Oprostitev plačila prispevkov za del marca (od 13. marca 2020 ), april in maj 2020

 

1. Odlog plačila prispevkov

 

Ta ukrep izhaja iz ZIUPP in je usmerjen v samozaposlene brez zaposlenih delavcev, ki je obvezno zavarovan na podlagi opravljanja dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi. Pogoji so naslednji:

Odlog bo avtomatičen brez vloge. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31.3.2022.

 

2. Kako naj se samozaposlen odloči glede plačil davkov?

 

Glede na trenutno finančno situacijo lahko izkoristi odlog plačila akontacije dohodnine 10. aprila, davka na dodano vrednost, davčnega odtegljaja od plač in drugih prejemkov fizičnih oseb ter računa na to, da mu akontacije dohodnine ni potrebno plačati 10. maja in 10. junija. 

 

Akontacija dohodnine

 • 10. april 2020 – samozaposleni je dolžan plačati akontacijo dohodnine
 • 10. maj 2020 – samozaposlenemu ni potrebno plačati akontacije dohodnine
 • 10. junij 2020 – samozaposlenemu ni potrebno plačati akontacijo dohodnine

Neplačane akontacije dohodnine v maju in juniju se ne štejejo kot obračunane, kar pomeni, da ne bodo upoštevane pri obračunu davka iz dejavnost za leto 2020.

 

Odlog plačila davkov

Samozaposlenemu lahko davčni organ odloži plačilo davkov (DDV, akontacije, davčni odtegljaji) za obdobje dveh let ali za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19. Na portalu eDavki je obrazec s katerim zaprosijo za odlog plačila davkov. Ta odloči v osmih dneh od prejema vloge.

Pri tem je potrebno poudariti, če zavezanec zamudi s plačilom obrokov v primeru obročnega plačevanja, zapadejo vsi zapadli neplačani obroki tri mesece po prenehanju trajanja ukrepov.

 

3. Mesečni temeljni dohodek – prvo nakazilo že 25. aprila 2020

 

Samozaposleni na podlagi ZIUZEOP, ki je obvezno zavarovan na podlagi opravljanja dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi, lahko ob določenih pogojih uveljavlja pravico do mesečnega temeljnega dohodka v višini:

in, če je opravljal dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona.  Pomemben pa je še naslednji pogoj:

 • prihodki v prvem polletju 2020 bodo upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in
 • prihodki v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

POMEMBNO: na dan uveljavitve tega zakona mora imeti poravnane vse  obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu s zakonom, ki ureja finančno upravo. 

Načini vlaganja zahtevkov:

Preko sistema eDavkov je potrebno poslati posebno izjavo. Ta bo na voljo od 14.april 2020 dalje. Skrajni rok za oddajo je 31. maj 2020.

 • izjava vložena do 18. april 2020 za marec ( nakazilo mesečnega temeljnega dohodka 25. aprila 2020),
 • izjava vložena med 19. aprilom 2020 in 30. aprilom 2020 za marec in april (nakazilo mesečnega temeljnega dohodka do 10. maja 2020),
 • izjava vložena od 1. maja 2020 do 31. maja 2020 za mesec marec, april in maj (nakazilo mesečnega temeljnega dohodka 10. junija 2020).

 

4. Oprostitev plačila prispevkov za del marca (od 13. marca 2020 ), april in maj 2020

 

Samozaposleni na podlagi ZIUZEOP, ki je obvezno zavarovan na podlagi opravljanja dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi, lahko ob določenih pogojih uveljavlja pravico do oprostitve plačila prispevkov. Oprostitev velja za mesec marec, april in maj.

POMEMBNO: na dan uveljavitve tega zakona mora imeti poravnane vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu s zakonom, ki ureja finančno upravo. Do dneva uveljavitve tega zakona mora imeti urejeno prijavo v zavarovanje na podlagi opravljanja dejavnosti.  

Ostali pogoji:

Pomembni so še naslednji pogoji:

 •  prihodki v prvem polletju 2020 bodo upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in
 •  prihodki v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.

Preko sistema eDavkov je potrebno poslati posebno izjavo. Ta bo na voljo od 14.april 2020 dalje:

 • do 30. aprila 2020 za mesec marec in april,
 • do 31. maj 2020 za mesec maj.