S 1.1.2020 je Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je imela razširjeno veljavnost, prenehala veljati. Veliko malih podjetij se  tako odloča, katero kolektivno pogodbo uporabljati kot novo. Pri tem se ravna po svoji pretežni dejavnosti v povezavi z razširjeno veljavnostjo in nenazadnje po tem ali je član združenja, ki je podpisnik posamezne kolektivne pogodbe.

Katera kolektivna pogodba je prava?

Pravilo osnovne dejavnosti

Prvi odgovor, na katerega naj si delodajalec odgovori je, katera je njegova osnovna ali pretežna dejavnost. Glavna dejavnost je dejavnost, s katero bo subjekt ustvarjal pretežni del dodane vrednosti. Če tega ni moč določiti, se presoja po tem, v kateri dejavnosti bo ustvarjal najvišji prihodek ali zaposlovala največ ljudi.

Pravilo razširjene veljavnosti

Vse  veljavne kolektivne pogodbe imajo  opredeljeno stvarno veljavnost, za dejavnosti navedene s  šitrami  dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD). Nekatere kolektivne pogodbe vsebujejo navedbo – razširjena veljavnost. Ta izraz pomeni, da jo morajo uporabljati vsi delodajalci, ki opravljajo dejavnosti opredeljene v posamezni  kolektivni pogodbi, tudi, če niso člani delodajalskih združenj, podpisnikov kolektivnih pogodb.

Pravilo vključenosti v združenja podpisnikov kolektivne pogodbe

V kolikor za delodajalca razširjena veljavnost ne velja, se ravna po tem, ali je član združenja, ki je podpisnik posamezne kolektivne pogodbe.

Nekatere dejavnosti najdemo v več različnih kolektivnih pogodbah. Če delodajalec izpolnjuje stvarne veljavnosti dveh ali več pogodb,  iz vsake izbere tiste, ki so za zaposlene najbolj ugodne.

Kako preveriti, katera kolektivna pogodba delodajalca zavezuje!

  1. Verifikacija pretežne/osnovne dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije.
  2. V evidenci kolektivnih pogodb delodajalec preveri, katera kolektivna pogodba vključuje šifro njegove dejavnosti. Delodajalca, kot rečeno, lahko zavezuje več pogodb.
  3. Preverba ali ima kolektivna pogodba celotno ali delno razširjeno veljavnost. Če ima delno, jo običajno ima za določene šifre dejavnosti po SKD. Delodajalec preveri, če je njegova glavna dejavnost uvrščena v razširjeno veljavnost.
  4. Če kolektivna pogodba nima razširjene veljavnosti, delodajalca zavezuje le, če je član delodajalskega združenja, podpisnika kolektivne pogodbe.

Kaj potem delodajalcu preostane?

  • sprejem internega pravilnika, ki mora vsebovati vsaj minimalne zahteve, ki jih določa ZDR-1 ali
  • izbira sorodne kolektivne pogodbe.