Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij v letu 2017

 

Sofinancira se upravičene stroške promocijskih aktivnosti podjetij,  ki se udeležijo sejma, organizirajo poslovne konference, dogodke in razstave doma ali v tujini. Podjetja na tak način predstavljajo sebe in svoje delovanje.

Upravičenci (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) morajo imeti na dan oddaje vloge najmanj 1 in največ 20 zaposlenih.

Višina razpoložljivih sredstev je 20.000 EUR.