S 1. januarjem 2017 se število plačanih  dni očetovskega dopusta povečuje. Nova ureditev ureja drugačen način koriščenja očetovskega dopusta.  V letu 2017 je oče upravičen do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta. 25 koledarskih dni očetovskega dopusta je plačanega, saj za njih država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 25 koledarskih dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost do minimalne plače.