V zadnjih mesecih letošnjega leta smo se soočili s paketom novosti davčne zakonodaje. Spremembe so zajele vse tri krovne davčne zakonodaje. V uradnih listih so bile objavljene novele Zakona o dohodnini,  Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in Zakona o davčnem postopku.