Vroče poletne spremembe na davčnem področju

Ljubljana, 22. junij 2017 – Ministrstvo za finance predstavi predloge ukrepov na davčnem področju Osrednji cilj sprememb je

Ljubljana, 22. junij 2017 – Ministrstvo za finance predstavi predloge ukrepov na davčnem področju

Osrednji cilj sprememb je stabilnost javnih financ in javnofinančna vzdržnost na dolgi rok ter spodbujanje poslovnega okolja in krepitev gospodarske rasti. 

Prestrukturiranje davčnih bremen

Spremembe na področju Zakona o dohodnini

Obeta se nadgradnja sistema normiranih odhodkov v smislu povratka v sintetično obdavčitev (priznavanje olajšav, vezanih na osebne okoliščine, in upoštevanje progresivne lestvice, nadgrajeni sistem bo ugodnejši za zavezance, ki vstopajo v svet podjetništva oz. dosegajo  nizke  dohodke), znižanje obsega normiranih stroškov, prenova mehanizma proti zlorabam….

Predlog normiranih odhodkov v višini 60 % ob sintetični obdavčitvi ter ob uvedbi linearne dodatne splošne olajšave.

Sprememba obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja s tujim elementom, kjer se bo dodatno zmanjšala davčna osnova (20 % plače zavezanca oz. na letni ravni ne več kot 12.000 EUR) za upravičence ki so  napoteni v ali izven Slovenije…..

Spremembe v zvezi z davčno obravnavo povračil stroškov, povezanih z napotitvami, kjer se za službeno potovanje za davčne namene šteje tudi napotitev na začasno delo v tujino, ki traja neprekinjeno do največ 30 dni – posledično se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo.

Spremembe na področju dodatne splošne olajšave, kjer se dodaja dodatno splošno olajšavo, določeno linearno v odvisnosti od dohodka med dohodkovnima mejama v višini 11.166,37 in 13.316,81.

Spremembe na področju oprostitev:  oprostitev brezplačne pravne pomoči po Zakonu o brezplačni pravni pomoči, oprostitev izplačil iz šolskih skladov.

Spremembe na področju Zakona o davku od dohodka pravnih oseb

Obetajo se spremembe  v sistemu normiranih odhodkov (povezano s spremembami ZDoh-2), uskladitev zaradi prehodov na MSRP9 – finančni instrumenti ( prerazvrstitev finančnih instrumentov v davčno osnovo, vključitev vseh učinkov prevrednotenj).

Spremembe na področju trošarinske politike

Spremembe razmerja med trošarino za bencin in dizel.

Spremembe na področju Zakona o davku na tonažo

Podaljšanje sheme državne pomoči.

Izboljšanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev in zmanjšanje administrativnih bremen

Spremembe na področju Zakona o davčnem potrjevanju računov

Uporaba vezane knjige računov (VKR) se podaljšuje, podaljša se tudi rok za naknadno poročanje podatkov o računih iz VKR.

Mednarodno ukrepanje za povečanje učinkovitosti in transparentnosti pri obdavčevanju ter prenosi ukrepov v domačo zakonodajo

Zniževanje stroškov pri plačevanju davkov

S ciljem plačevanja davkov z nižjim ali brez provizij.

 

Več na povezavi!