Subvencija 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitve brezposelnih iz vse Slovenije. Povabilo je odprto od 3.6.2016 do porabe sredstev, najdlje do 31.7.2017. Vključevale se bodo lahko brezposelne osebe iz vse Slovenije, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih kriterijev:

  • Starejše od 50 let in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
  • Stare 30 ali več let in vsaj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
  • Stare 30 ali več let  in s končano ali nedokončano največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2) in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

 

Več na povezavi: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2016-2017

 


Finančna uprava Republike Slovenije je dne 31.5.2016 poslala zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine. Letos naj bi informativni izračun dohodnine prejeli vsi davčni zavezanci ne glede na višino prejetega dohodka,tudi tisti, ki zaradi prenizkih dohodkov v preteklih letih niso prejemali izračuna.

 

Zavezanci – fizične osebe so dolžne:

  • Preveriti ali se podatki na informativnih izračunih dohodnine ujemajo z lastnimi  podatki.  V primeru, da zavezanec ugotovi razhajanja v previsoki ali prenizki davčni obveznosti je dolžan do 30.6.2016 podati ugovor. V kolikor je takšna razlika do 1 €, ugovora  ni potrebno oddajati. Povezava do ugovora!
  • V kolikor zavezanec oceni, da je dejansko stanje ustreza tistemu, ki je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, mu ni potrebno ničesar storiti, informativni izračun postane odločba.
  • Ostali zavezanci, ki do 15/6-2016 ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo dohodninsko napoved vložiti sami do 1/8-2016. (zgornja povezava ali na spletnem portalu eDavki, si lahko izdelate informativni izračun za odmero dohodnine za leto 2015. Prav tako lahko preko spletnega portala eDavki tudi oddate napoved dohodnine. Na portal se je potrebno prijaviti z veljavnim certifikatom (Sigenca, Halcom,..))

 

Povezava do sporočila za javnost!


Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register je bila spremenjena v lanskem letu, začne pa veljati s 1.4.2016. Sprememba zadeva podatke, ki se vpisujejo v sodni register in prilog, ki se morajo priložiti pri posamezni spremembi podatkov.

Vir: Uradni list


Za izplačila z datumom od vključno 1.1.2016 velja spremenjen režim evidentiranja REK obrazcev. Spremembe veljajo za dohodke, ki so izplačani v več delih in tako omogočajo, a ne bo več potrebna stornacija vseh dokumentov, ampak se bo vložil le manjkajoči REK obrazec, ne glede na datum izplačila.

Vir: FURS

1 9 10 11