Evropska komisija je v začetku oktobra objavila načrte za najobsežnejšo reformo pravil EU v zadnjih 25 letih. Te spremembe naj  bi temeljile na dogovoru o štirih osnovnih načelih:

  • boj proti goljufijam:  Obračunavanje DDV tudi pri čezmejnem trgovanju med podjetji. Trenutno je ta promet oproščen plačila DDV;
  • točka “vse na enem mestu”: Enotni spletni portal pod enakimi pravili in enakimi upravnimi predlogami v domačem jeziku za izpolnjevanje davčnih obveznosti. Podobno, kot že sedaj velja pri e-storitvah;
  • večja doslednost: Uveljavljanje načela namembnosti kraja. Davek se bo plačeval v državi končne potrošnje in bo obračunan po stopnji, ki velja v tej državi.  Podobno, kot že sedaj velja pri e-storitvah;
  • manj birokracije: Poenostavljena pravila pri izdajanju računov. Prodajalci bodo pripravljali račune skladno s pravili svoje države. Rekapitulacijska poročila bodo nepotrebna.

Med drugim komisija tudi predlaga štiri “hitre rešitve”, ki naj bi začele veljati 2019. Te rešitve vključujejo poenostavitev pravil o DDV za družbe v eni državi članici, ki skladiščijo blago v drugi državi članici za neposredno prodajo. Davčni zavezanci  ne bodo več potrebovali registracije in plačevanja DDV v drugi državi članici, če tam hranijo blago.
Poenostavitev za tiste  verižne transakcije, ki ne vključujejo fizičnega pretoka blaga, na primer kadar se blago prodaja prek več trgovcev, fizično pa se blago premakne neposredno od prvotnega prodajalca do končnega kupca.
Nova usklajena in enotna pravila, tako da lahko trgovci lažje zagotovijo dokaz, da so blago prevažali iz ene države EU v drugo. Ta poenostavitev je omejena na potrjene davčne zavezance.
Poleg dokazila o prevozu za čezmejno oprostitev DDV, ki se uporablja v skladu s sedanjimi pravili, bo potrebna še ID številka  komercialnih partnerjev, evidentiranih v elektronskem sistemu za preverjanje številke DDV-ja EU (VIES).

Več informacij najdete na naslednji povezavi!


Ministrstvo za delo v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje pripravlja štiri  nove ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Ukrepi so namenjeni različnim ciljnim skupinam.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.


Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa usposabljanja na delovnem mestu 2017/2018. Predvideno število vključenih oseb je 4000, za katere je namenjenih 7,37 milijona evrov.

1 2 3 6