Aktivna politika zaposlovanja – ukrepi namenjeni najtežje zaposljivim

Ministrstvo za delo v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje pripravlja štiri  nove ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Ukrepi so

Ministrstvo za delo v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje pripravlja štiri  nove ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Ukrepi so namenjeni različnim ciljnim skupinam.

 Aktivni do upokojitve

Ciljna skupina so starejši od 55 let, ki so vsaj 1 mesec prijavljeni v evidenci brezposelnih (prednost imajo tisti, ki prejemajo denarno nadomestilo in socialno pomoč). Osnovni namen je spodbujanje zaposlovanja starejših za nedoločen čas oziroma do izpolnitve pogojev za starostno ali predčasno upokojitev. Subvencija je v višini 13.000 €. 10.000 € po 24 mesecih in 3.000 €, če se po 24 mesecih zaposlitev nadaljuje še 6 mesecev. Program bo na voljo v začetku septembra.

 

Zaposli.me

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 €. Izplača se jo v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kandidat mora biti zaposlen za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko se zaposli tudi invalide v skladu z odločbo o invalidnosti in osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Za ta razpis je namenjenih 51 milijonov evrov. Razpis je objavljen in ga lahko najdete na naslednji povezavi.

 

Priložnost zame

Ta razpis je novost, saj predvideva zaposlovanje v nevladnih organizacijah. Program izboljšuje zaposlitvene možnosti visokošolsko izobraženih iskalcev zaposlitve. Na voljo je 1,2 miljona evrov.Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki ustrezajo ciljni skupini programa. Subvencija znaša:
7.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna od 6 do 12 mesecev,
9.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna več kot 12 mesecev.
Zaposlitev mora biti s polnim delovnim časom. Pri zaposlitvi invalida, ki mu je z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, se dodeli subvencija v sorazmerni višini.
Izplačilo subvencije je v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po uspešno opravljenem poskusnem delu. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev z vključenim 3-mesečnim poskusnim delom.

Več informacij na povezavi!

 

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Pripravlja se več kot 60 delavnic za program, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Namenjenih je 30 miljonov evrov. Več na povezavi!

 

Na ministrstvu so še pojasnili, da so v pripravi  še trije projekti.  Učne delavnice (praktično usposabljanje na konkretnih delovnih mestih), zaposlitveni projekti na lokalni oziroma regionalni ravni in inovativni projekti za zaposlovanje mladih.