7,4 milijona evrov za usposabljanje na delovnem mestu

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa usposabljanja na delovnem mestu 2017/2018. Predvideno število vključenih oseb je 4000, za katere je namenjenih 7,37 milijona evrov.

Program želi ustvariti in izboljšati zaposlitvene možnosti vključenim brezposelnim osebam po zaključenem usposabljanju in povečati njihovo zaposljivost. 

Vključijo se brezposelne osebe starejše od 50 let, ki so prijavljene v evidenco brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje najmanj tri mesece, osebe nad 30 let, prijavljene v evidenco brezposelnih oseb 12 mesecev in več ter osebe na 30 let, katerih izobrazba je pod tretjo stopnjo, prijavljene so pa v evidenco brezposelnih oseb najmanj tri mesece, in posamezniki, ki se šele vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb.

Usposabljanje traja dva ali tri mesece, v odvisnosti od zahtevnosti delovnega mesta.

Javno povabilo je objavljeno na spletni strani Zavoda za zaposlovanje na naslednji povezavi. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. novembra prihodnje leto. 

Save